You are here

Bukuku Kubuku: Sebuah Wacana Perbukuan dan Penerbitan

Bukuku Kubuku: Sebuah Wacana Perbukuan dan Penerbitan
Author: 
Language: 
Pages: 
379
Published: 
2010 by Pustaka Yamien Sdn. Bhd.
Rating: 
3.2

Dalam Bukuku Kubuku, Roosfa dan Jeniri membincangkan pelbagai isu yang melanda industri perbukuan. Soal jumlah terbitan buku dalam negara yang lambat meningkat, kadar pembacaan masyarakat yang rendah, kempen membaca yang tidak merata dan kurang berkesan, adalah antara isu yang dibahaskan.

Pada penghujung buku ini kedua-dua penulis merakamkan sumbangan sejumlah nama besar dalam kalangan penerbit di negara ini yang telah memperlihatkan sumbangan besar dalam perkembangan dan kemajuan korpus pelbagai ilmu pengetahuan menerusi kegiatan penerbitan dan perbukuan.

[title_1]
[title_1]
[title_1]
[title_1]
[title_1]
[title_1]
[title_1]
[title_1]